GlobalTherm - logo
Úvod | O firmě | Aktuality | Obchodní podmínky | Státní podpora

Kontakt

Ekologické kotle ATMOS

Již v roce 1980 na výstavě Pragoterm představila firma Atmos první zplyňovací kotle na spalování biomasy, konkrétně dřeva a dřevního odpadu. Do dnešní doby vyvinula 38 typů teplovodních kotlů, na které má 12 patentů. V současnosti se kotle Atmos těší stále většímu zájmu mezi uživateli topícími dřevem a odbornými firmami, pro svou dobrou funkčnost, kvalitu a v neposlední řadě velice příznivou cenu. Především díky vysoké kvalitě je firma schopna exportovat více než 75% své produkce do zahraničí, zejména do Švédska, Rakouska, Německa, Polska, Rumunska, Bulharska, Dánska, Slovenska a republik bývalého Sovětského svazu. Od roku 2002 prodávají kotle Atmos v EU také přední výrobci kotlů firmy Buderus a Sieger. I přesto, že se firma Atmos stala jedním z největších evropských výrobců kotlů na spalování tuhých paliv a především biomasy, stále je rodinnou českou firmou.

Kotle Atmos jsou chráněny průmyslovým patentem a certifikovány ve zkušebnách pro jednotlivé země určení: SZÚ Brno, TÜV München - Německo, Litva, Ukrajina, Švédsko SP, Polsko a Rakousko, Slovensko, Maďarsko, dle platných norem.

Široký sortiment výrobků zahrnuje kotle Atmos nejen na biomasu - dřevo a pelety, ale i kombinované kotle na uhlí, zemní plyn a ELTO. Díky své konstrukci dosahují kotle Atmos velmi nízkých emisních hodnot znečištění, za což také získaly známku "Ekologicky šetrný výrobek". Vzhledem k nové evropské normě ČSN EN 303-5, která platí i v České republice, splňují kotle Atmos svými parametry třídu 3, což je také nutnou podmínkou pro získání státní dotace. Díky těmto přísným normám se již dnes s klasickými prohořívacími nebo odhořívacími systémy v zemích jako je Německo nebo Rakousko nesetkáte.

Pro představu uvádíme mezní hodnoty CO2 pro kotle na spalování biomasy a fosilních paliv (např. dřevo a uhlí) do 50 kW vyžadované dle ČSN EN 303-5 státní zkušebnou Brno:

1. třída ....... 25 000 mg/m3 (při této hodnotě kotel značně kouří) - klasické kotle
2. třída ......... 8 000 mg/m3
3. třída ......... 5 000 mg/m3 (pouhým okem nevidíte kouř) - zplyňovací kotle

Vysoká účinnost kotlů Atmos na spalování biomasy až 92% při jmenovitém výkonu a regulační rozsah 30 až 100% přináší v praxi úsporu paliva minimálně o 20 až 30% oproti klasickým prohořívacím či odhořívacím kotlům. U těchto starých typů kotlů, které mají navíc značně omezené a zastaralé regulační vlastnosti, se reálná účinnost pohybuje okolo 65 až 70 %. Přepočteme-li tyto hodnoty, ušetří každý zákazník topící moderním kotlem oproti klasickému při průměrném výkonu 25 kW, ročně cca 2700 Kč při topení dřevem a cca 5100 Kč při topení uhlím. Za dobu 10 let činí tedy úspora 27000 nebo 51000 Kč. Je zřejmé, že ekonomicky výhodnější je provozovat kotel s vysokou účinností, přestože má vyšší pořizovací cenu. Čím dříve vyměníte váš starý kotel s nízkou účinností, tím dříve začnete nejenom šetřit výdaje za teplo, ale i přispívat k čistému ovzduší ve vašem okolí.

Maximální účinnosti, životnosti a ekologické šetrnosti kotle Atmos, ale i fosilních paliv se docílí doporučeným zapojením s Laddomatem 21 a akumulačními nádržemi (50 - 75 litrů na jednu instalovanou kilowatu). Pokud není možné použít tak velký objem, doporučujeme instalovat akumulační nádrže o velikosti alespoň 500 - 1000 l. Tím je docíleno: Nižší spotřeby paliva (o 20 až 30%), protože kotel pracuje po celou dobu na plný výkon až do ideálního vyhoření paliva při optimální účinnosti. Možnosti kombinace s dalšími způsoby vytápění (například solární nebo elektrická energie). Minimální tvorbě dehtů a kyselin, což zvyšuje životnost kotle a komínu. Provoz takového systému je také o mnoho pohodlnější. Po zatopení v kotli se při provozu na maximální výkon (na 2 až 4 naložení, např. u kotlů na dřevo) ohřeje objem nádrží na požadovanou teplotu vody (90-100°C). Kotel necháte dohořet a dále už jen odebíráte teplo ze zásobníku za pomoci trojcestného ventilu a to po dobu, která odpovídá velikosti akumulované energie a tepelným ztrátám vytápěného objektu. V topném období při dodržení doporučených objemů nádrží to mohou být 1-3 dny.